Prikkertjes 3

Prikkertjes (3)
Het volk mort. Het besef groeit dat unilocatie zowel een aanslag betekent op de leefbaarheid van de kernen als op de rijkdom van het Maasgeullandschap dat onze dorpen bindt. Wat doe je dan als gemeentebestuur dat haar oorspronkelijke beoordelingsfouten niet wil toegeven? Je werpt het volk een worst toe.
Beste volgers, het Raadsvoorstel om nu reeds een uitvoeringsbesluit te nemen, is zo’n worst. Het volk juicht. Hoera. Na tien lange jaren wachten, wachten, wachten, komt eindelijk het eind in zicht. Hoera! Een nieuwe school en nieuwe sportaccommodaties. Het is vijf-voor-twaalf. Heerlijk.

Helaas. Niets is minder waar. Het is hooguit vijf-voor-zes.
Wat moet er niet nog allemaal gebeuren? Lees maar in het Raadsvoorstel (zie bijlage). Zelfs de benodigde gronden zijn nog niet eens verworven. Hoelang kan een onteigeningsprocedure duren? Het bestemmingsplan moet nog door het democratisch proces. Dan is niet meer alleen het gemeentebestuur aan het woord, maar krijgen ook andere betrokkenen een stem. Burgers en instanties. Provincie en Rijk. Nieuwe onderzoeken, inspanningen en kosten liggen dan voor de hand. Of vernietiging van het besluit. Zou niet de eerste keer zijn.

Maar wacht! Kunnen we toch lekker die eikels van tegenstanders de schuld in de schoenen schuiven als het nog jaren gaat duren?

Mogen we het nog één keer uitleggen?
Die “eikels” smeken al even lang en even hard om nieuwe voorzieningen. Deze kant van het Kanaal mag ook wel eens aan de beurt komen. De tegenstanders van unilocatie willen alleen maar een andere locatie. Kernenlocatie. School in Beeg en sport in Obbeeg bijvoorbeeld. Maar het gemeentebestuur heeft tien jaar koppig volhard in de ellenlange (en veel duurdere) weg van bouwen in een landelijke omgeving, inclusief ontelbare onderzoeken en procedures. Wijziging bestemmingsplan is pas onlangs opgestart. Met keuze voor het alternatief hadden onze kinderen nu al op een nieuwe school gezeten en werd op prachtig gerenoveerde sportaccommodaties gebald. Met behoud van de eigen, gezellige, fondsen genererende kantine en wellicht met méér sportruimte dan nu in het pijnlijk uitgeklede plan is achtergebleven.

Sterker nog.
Beste gemeenteraadsleden. Keuze voor Kernenlocatie biedt zelfs op dit moment nog de mogelijkheid de plannen eerder te verwezenlijken dan met Unilocatie.
U heeft het voor het zeggen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Prikkertjes 2