Reactie raadslid Jack Renet 2

Wat is beginspraak?

Sittard-Geleen heeft veel last van tegenstellingen en chauvinisme van de verschillende kernen, maar een van de dingen waar burgers het door de hele gemeente heen over eens zijn is dat het maar droevig is gesteld met beginspraak, inspraak en het gehoord worden van burgers door 'de gemeente'.

Sinds de vorige raadsperiode vormt 'beginspraak' een vast onderdeel van tal van documenten die ook maar iets te maken hebben met vergunningen, ruimtelijke ordening, economische activiteiten etc etc.
Ook het huidige coalitieakkoord staat er bol van.

Veel burgers ervaren info-avonden als een eenrichtingverkeer: de gemeente (vaak met een zakelijke initiatiefnemer) geven aan wat er gaat gebeuren en echte ruimte voor verandering of zelfs het niet doorgaan van de gemaakte plannen wordt niet geboden.
Slechts indien een hele buurt of wijk echt in opstand komt is er een KANS dat iets niet doorgaat, behalve wanneer het iets 'groots' betreft want dan gaat het door hoe de burgers er ook over denken.

Dat frustreert en maakt inwoners steeds argwanender tegenover 'de politiek'.
Dat dit een slechte zaak is is iets waar SPA van overtuigd is.

Wanneer je de verschillende partijen in de raad hoort zijn ook die er van overtuigd dat burgers meer invloed op het beleid en op de uitvoering moeten krijgen.

Die eensgezindheid houdt echter op wanneer het op de praktijk aankomt.

De praktijk is dat het college met een initiatiefnemer iets bespreekt, de initiatiefnemer maakt plannen, ambtelijk worden er samen met de initiatiefnemer wijzigingen aangebracht, waarna de betreffende wethouder de plannen omarmt.
Vervolgens worden er info-avonden georganiseerd waarbij GEZEGD wordt dat de inwoners van alles kunnen inbrengen.

Er wordt echter niet bij gezegd dat 'hoe groter de plannen, hoe minder inbreng de burgers en later de raad wordt toegestaan.'

Daarna krijgt de raad het voorstel te zien.
Deze mag bekvechten in de raadsronde en een punt of komma veranderen maar de hamerslag in de raad is voorgeprogrammeerd en onvermijdelijk want het college heeft immers het sein gegeven aan haar raadsleden om de hand op te steken op het cruciale moment.

Ditmaal zijn het omwonenden van het te bouwen Medisch Centrum Baandert die ervaren wat inspraak en beginspraak in praktijk betekenen.
Zij komen in verzet en zijn van plan door te gaan tot het uiterste.

Oorzaak: de wijze waarop het college burgerparticipatie in praktijk brengt.

SPA vindt dit een heel belangrijk onderwerp en stelt daarom bijgevoegde vragen die ons allemaal aangaan.

Deze bewoners verdienen ons aller steun want zij strijden voor hun rechten en de burgerrechten van ons allemaal.
Steun hun!!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
in Blog
Reactie Raadslid Jack Renet