Gemeente 18-06-2020

Geachte aanwezigen,

 

Het dossier Unilocatie Onderwijs en Sport Grevenbicht-Obbicht is meer dan een heikel dossier. Een heikel dossier in het kwadraat zo gezegd. Het rammelt politiek, ….procedureel, ….maatschappelijk, ….inhoudelijk en financieel.

 

 

Politiek

Elke gemeente heeft moeilijke dossiers te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor Sittard-Geleen.

Bij het dossier Unilocatie speelt echter iets bijzonders

De unilocatie is het geesteskindje van wethouder MeekelsOm in de coalitie met  GOB te mogen deelnemen, geldt als voorwaarde dat je je als politieke partij voor de Unilocatie uitspreekt. Groen links, waarvan je zou mogen verwachten dat ze groen hoog in het vaandel hebben staan, heeft eerder haar standpunt al moeten bijstellen. 

Onlangs is het CDA weer binnen de coalitie toegelaten onder de toezegging om zich nu voor de Unilocatie uit te spreken.

 

Procedureel

In juli 2017 is het Raadsbesluit voor de beschikbaarheidstelling van een voorbereidingskrediet van € 500.000,-- vastgesteld. Dit ten behoeve van de verdere planvorming ter voorbereiding op definitieve besluitvorming.

In de inspraakronde een jaar later is door de betreffende voorzitter tot drie maal toe uitgesproken dat er nog geen besluitvorming over de Unilocatie heeft plaatsgevonden. 

Hoe kan het dan dat de gemeente, en in het bijzonder Wethouder Meekelsvervolgens weigert, onder verwijzing dat er reeds een besluit heeft plaatsgevonden, omet de voorstanders van een beter alternatief in overleg te gaan. 

Hoe democratisch en hoe behoorlijk is dit bestuur”?

 

Maatschappelijk

Er wordt steeds over een groot draagvlak voor de Unilocatie gesproken. 

De studies geven aan dat het over het draagvlak bij de betrokken verenigingengaat. Niet over de inwoners van beide dorpen.

In 2017 heeft Beeg.nl als onafhankelijk dorpsplatform een enquête naar het draagvlak bij de inwoners gehouden. Daaruit bleek dat 54% tegen de Unilocatie is. In 2018 heeft Behoud groen middengebied opnieuw een enquête gehouden, waaruit bleek dat het percentage tegenstanders zelfs tot boven 60% isopgelopen. 

 

 

Inhoudelijk

Je zou van de Gemeente mogen verwachten dat ze de rol van planvormer en plantoetser professioneel van elkaar scheiden. Niets is binnen dit dossier minder waar. De argumenten die moeten aantonen dat de Unilocatie in het Middengebied de enige juiste oplossing is, zijn meer dan discutabel te noemen. 

Synergie is het toverwoord, en wordt nu er met de haren bijgesleept.

Synergie tussen onderwijs, voetballen en tennissen

Hoewel hier al tien jaar de gelegenheid toe bestaat, heeft de basisschool, de voetbalclub en de tennisclub geen enkele toenadering tot elkaar gezocht. 

De enige synergie is gelegen in het feit dat het onderwijsgebouw zonder de sportvelden nooit op de betreffende locatie toegestaan is.

 

Duurzaamheid 

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente is niet bepaald iets om trots op te zijn. In zijn in Nederland maar 4 gemeenten die het m.b.t. duurzaamheid nog slechter dan Sittard-Geleen doen. 

De plannen om het door de Provincie aangewezen brongroen buitengebied tussen Grevenbicht en Obbicht van asfalt, steen, hoge lichtmasten, honderden meters hekwerken, 5m hoge geluidwallen te voorzien zal de gemeente bovenaan laten eindigen. Proficiat alvast.

Waar de provinciale en landelijke overheden inbreiden van stedelijke gebieden voorschrijvenhergebruik en circulariteit stimuleren, kiest de gemeente Sittard-Geleen voor nog meer asfalt en baksteen.

Wethouder Meekels heeft onlangs nog aangegeven dat renovatie van het zwembad Glanerbrook zowel goedkoper als duurzamer is. 

Wethouder Meekels…..dat geldt ook voor het Integraal Kindcentrum en voor de Unilocatie Sport.

Tijd om de kortzichtige wegwerpmentaliteit aan de kant te schuiven en eens aan toekomstige generaties te denken. 

 

In de zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan kunt u al onze, wel gemotiveerde toelichtingen, als u wilt, met aandacht bestuderen. Hier worden ook de diverse juridisch-planologische tekortkomingen beschreven. 

Het is voor de bewoners van Sittard-Geleen te hopen dat u nu nog tot inkeer komt, en dat niet Raad van State u zal moeten terugfluiten.

 

Leefbaarheid gaat over Onderwijs, …..gaat over Sport, ….en gaat over Wonen en verblijven in het Groen. Dat is wat de bewoners van Obbicht en Grevenbicht willen. Het mooie is dat dit ook nog eens vele miljoenen goedkoper is.

Wij nodigen u nogmaals uit dit alternatief met ons samen te onderzoeken.

 

 Ik dank u

in Blog
Reactie raadslid Jack Renet 2